title
Eesti tööandjate vaade ja hinnang toitlustusteenindaja kutsealastele teadmistele ning oskustele
Estonian employers´ views and assessment on the professional skills and knowledge of food service attendants
author
Eerik, Reelika
keywords
toitlustusteenindus
kutseõppe maine
food service
the reputation of vocational education
vocational certificates
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only