title
Pöördülesanded lineaarse multiskaalalise mikrostruktuuriga mudeli jaoks
Inverse problems for a linear model of microstructure with multiple scales.
author
Pilk, Elli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information