title
Eelpingestatud ja eelpingestamata raudbetoontalade võrdlev analüüs
Comparative analysis of RCC and prestressed concrete beams
author
Jekimov, Sergei
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus