title
Euroopastumine Eesti kalanduspoliitikas ja selel mõju sisevete kalandusele
Europeanization of Estonian Fisheries Policy and its Impact on Inland Fisheries
author
Kaljula, Kaidi
supervisor
defence date
language