title
Võltskontode nimiväärtuse analüüsimine veebipõhistes sotsiaalvõrgustikes
Analyzing the Face Value of Fake Accounts in Online Social Networks
author
Sambath Kumar, Rohin
keywords
sidusad sotsiaalvõrgustikud
võltskontod
võltsväärtus
online social networks
fake accounts
face value
supervisor
defence date
language