title
Põlevkivibensiini fraktsioonide aururõhkude mõõtmine seadmetega Eravap ja DSC
Vapor Pressure Measurement of Shale Oil Fractions with Eravap and DSC
author
Koort, Hanna-Liina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access