title
Tarbijate motiivid piimatoodete taimsete alternatiivide tarbimisel
Consumer motives regarding plant-based alternatives to dairy products
author
Kasvandik, Grete-Liis
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus