title
Üksikelamu erikonstruktsioonide arvutus ja projekteerimine
Design and calculation of load-bearing structures of a singlehouse
author
Babilo, Aleksandr
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus