title
Teenuse ekspordi kriitilised edutegurid Eesti loodusturismi firmade näitel
The critical success factors of service export based on nature tourism enterprises in Estonia
author
Põlluste, Karin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network