title
Rahvusvahelistumise mudeli välja töötamine DECK Engineering OÜ uuele tootele
Development of the internationalization model for new product by DECK Engineering OÜ.
author
Jekimov, Dmitri
keywords
rahvusvahelistumise protsess
võrgustiku mudel (Network)
rahvusvahelisena sündinud mudel
Network model
Born Global model
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 16.01.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal