title
Fotokatalüütiliste õhukeste kilede võime lagundada akrüülnitriili oksüdatsiooni vaheprodukti gaasifaasis
Feasibility of degradation of acrylonitrile oxidation by-product in gas-phase photocatalysis with thin films
author
Jermoshkina, Katerina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Lõputööga tutvumiseks võtta ühendust juhendaja Kritševskaja, Marinaga.