title
Võimalused ja väljakutsed isevalitsemise identiteedile avalikus sektoris Belgia näitel
Opportunities and challenges for self-sovereign identity in the public sector: s case of belgium
author
Mahula, Stanislav
defence date
language