title
Rahastamise mõju avaliku sektori innovatsiooniprojektidele Eestis
Impact of funding on public sector innovation projects in Estonia
author
Saarelaid, Nele
supervisor
Raudla,Ringa
defence date
language