title
Väiketootja mõju pingekvaliteedile jaotusvõrgus Elektrilevi OÜ näitel
Impact of Small Producers on Power Quality in Distribution Grids Based on Elektrilevi OÜ grid
author
Armas, Rasmus
supervisor
defence date
language