title
Õhuliinijuhtmete pinge-deformatsiooni kõvera määramine
Plotting the stress-strain curve for overhead conductors
author
Laan, Mihkel
keywords
õhuliinijuhtmed
mehaanilised pinged
pinge-deformatsiooni katsed
polünoomsed koefitsiendid
pinge-deformatsiooni kõverad
PLS-CADD
overhead conductors
mechanical stress
stains
stress-strain tests
polynomial coefficients
stress-strain curves
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus