title
e-hääletamise kulu: 2019.aasta parlamendi valimiste juhtumianalüüs
I-voting costs: a case study of the 2019 Estonian parlimentary elections
author
Serrano Iova, Radu Antonio
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus