title
Põllumajandusliku hajukoormuse vähendamise valitud meetmete tõhususe hindamine kirjandusallikate põhjal
Literature review of the efficiency of selected measures to reduce diffuse load from agriculture
author
Numfor, Eunice Ngwane
keywords
allikad (lähtematerjal)
decreases of diffuse loads from agriculture
assessments of the efficiencies of measures
literature reviews
supervisor
defence date
language