title
Eesti füüsilise isiku tulumaksu kohandatus tarbijahinnaindeksiga
The adjustment of the Estonian personal income tax to the consumer price index
author
Nael, Viivi-Heli
keywords
tulumaksuvaba miinimum
täiendav maksuvaba tulu
the income tax threshold
additional tax-free income
indexing
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network