title
Euroopa Liidu direktiivi 2013/34/EL mõju Balti riikide väikeettevõtjate majandusaasta aruannetele
The impact of EU directive 2013/34/EU on the annual reports of small undertakings in Baltic countries
author
Vaarmaa, Diana
defence date
language