title
Exceli-põhised konsolideerimislahendused – nelja kontserni näitel
Consolidation Solutions in Excel – Based on Empirical Analysis of Four Consolidation
author
Egel, Doris
keywords
nõuded konsolideerimistarkvarale
konsolideeritud finantsaruanded
requirements for consolidation software
consolidated financial statements
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit