title
Solvatokroomne efekt ioonsetes vedelikes erinevatel tingimustel
Solvatochromic Effect in Ionic Liquids at Different Conditions
author
Vargo, Sofya
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele