title
Ettevõtte statistiliste andmete analüüsi protsesside parendamine ettevõtte Tere AS näitel
Enchancement of statistics data analysis process based on Tere AS
author
Bortnikova, Natalja
defence date
language