title
JTK mõju klientide rahulolu tasemele Maersk Eesti AS näitel
The impact of SSC on customer satisfaction level on Maersk Eesti AS example
author
Mišina, Aleksandra
keywords
merelogistika
jaotatud teenuskeskus
liiniagent
kliendikeskne organisatsioon
maritime logistics
shared service centre
container shipping line agency
customer-oriented organization
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information