title
Organisatsioonilise õigluse tunnetamise ja individuaalse töö kohandamise mõju oskustööliste tööga seotusele
The impact of organizational justice and job crafting on high-skilled worker's job engagement
author
Graf, Carolina-Camilla
defence date
language