title
Logistikateenuste sisseostmine Eesti joogitootjate ning turustajate näitel
Outsourcing logistics services in Estonian Beverage and distribution industry
author
Sepp, Robin
keywords
logistikateenuste sisseostmine
logistika teenusepakkuja
joogitööstus
logistics services provider
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information