title
Ühekordse andmete esitamise põhimõte ning koostalitusvõime: soodustavad, takistavad ning edutegurid. Pilguheit euroopa riikide kogemusse
Interoperability and once-only principle: drivers, barriers and success factors. Exploratory insights from European countries
author
Sobirjonov, Abbosjon
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus