title
Taasloodava andmebaasi kasutuselevõtt Java pärandrakenduse arenduses ja automaattestimises AS-i LHV Pank näitel
Introducing Ephemeral Database for Development and Automated Testing in Legacy Java Application on Example of AS LHV Pank
supervisor
Tänavsuu, Taavi
defence date
language
department / college