title
Kemiresistorid nanopoorse söe ja ioonse vedeliku baasil
Chemiresitors based on nanoporus carbon and ionic liquid
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access