title
Ränidioksiidi kapseldatud koobalti ja lämmastikuga kaasdopeeritud süsiniknanotorud hapniku elektroredutseerumise katalüsaatorina
Silica Encapsulated Cobalt and Nitrogen Co-doped Carbon Nanotubes as a Catalyst for Oxygen Reduction Reaction.
supervisor
Kaare, Kätlin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus