title
Ehitusmaterjalina kasutatavatel pilliroomattidel esinev mikroobikooslus
The microbial community of the reed blocks used in green housing
author
Rist, Triin
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language