title
Tallinna Polütehnik Nr 18 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
23.05.1986
language