title
Eesti elanikkonna maksevalmidus lendorava (Pteromys volans L.) populatsiooni kui turuvälise keskkonnahüvise säilimise eest
The Estonians’ willingness to pay for the conservation of the flying squirrel (Pteromys volans L.) population as a non-market environmental good
author
Kart, Tiina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access