title
Ülikooliõppe hiline katkestamine ja ülikoolikogemuse väärtus õpingud katkestanud üliõpilaste silmis Tallinna Tehnikaülikooli logistika bakalaureuseõppe näitel
University late dropouts and the value of the university experience for dropped out students on the example of undergraduate level logistics students of Tallinn University of Technology
author
Sootalu, Kristjan
supervisor
defence date
language