title
Turba kaevandamisega kaasneva müra ja tolmu levik ning kuivendamisest tingitud pinnasevee režiimi mõju kaugus turbatootmisalade lähipiirkondades
Surface water regime changes, noise and dust emissions of peat production around the peat production fields
author
Loogna, Taavi
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access