title
Testimiskoormuse optimeerimine tootmisprotsessi testimise süsteemi uuendamisel
Verification effort minimization when updating existing manufacturing Test System
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kazlauskas, Vygantas
defence date
language