title
Paisumismikroskoopia kui alternatiiv ülikõrglahutusvõimetehnikatele
Expansion microscopy: A useful alternative to super-resolution techniques
author
Lohk, Christer
keywords
paisumismikroskoopia
ülikõrglahutusvõimetehnikad
expansion microscopy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal