title
Ajalisel survel kvaliteedihoid organisatsioonilise otsuse tegemisel: protsessipõhine lähenemine
Maintaining Quality of Organisational Decision-Making under Time Pressure: Process-based Approach
author
Boris, Aleksei
keywords
informatsiooni töötlemine
time pressure
organisational process
information processing
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network