title
Asendatud poolkukurbit[6]uriilide süntees
Synthesis of substituted hemicucurbit[6]urils
author
Trunin, Madli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Prigorchenko, Elena
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal