title
CO2 märkegaasi meetodite kasutamine ventilatsiooni toimivuse hindamisel
The Usage of CO2 Tracer Gas Methods for Ventilation Performance Evaluation
author
Rehand, Juhan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information