title
Käitumuslike tegurite mõju Eesti aktsiainvestorite investeerimisotsustele
The influence of behavioral factors on investment decision of Estonian stock investors
author
Morozov, Aleksandr
supervisor
defence date
language