title
Akupangad Eesti õigusruumis ja elektrisüsteemis
Battery storages in Estonian legislation and electrical system
keywords
LEAP mudel
Energeetika Direktiiv
Eesti energiasüsteem
LEAP model
electricity storage
Energy Efficiency Directive
Estonian energy system
defence date
language