title
Elektrihindade kujunemise modelleerimine elektribörsil Eesti näitel
Modelling of electricity price on the electricity market on the example of Estonia
author
Meerbach, Reigert
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus