title
Tallinna Polütehnik Nr 18 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
19.05.1978
language