title
Materjalide haldus ja lisamine kompetentsi põhises e-õppe keskkonnas
Management of learning materials in competence based learning environment
author
Sildoja, Uku
supervisor
defence date
language