title
Merekonteinerite keevitustehnoloogia optimeerimine
Shipping containers welding process optimization
author
Antonov, Sergei
keywords
automaatkeevitus
kaarkeevitus räbustis
keevitustööde kulud
keevitustraktor
shipping container
automatic welding
submerged- arc welding
costs of welding works
welding tractor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information