title
Таллинский Политехник № 37 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.12.1987
language