title
Kestlikkusaruandluse tähtsus ja selle praktika Eesti elektrienergia sektoris
The importance of sustainability reporting and its practice in the Estonian electricity sector
defence date
language