title
Usalda või ära usalda mind - uuring Eesti riigiteenistujate subjektiivsusest tehisintellekti kasutamisel avalikus sektoris
Trust me, trust me not. A study on the subjectivity of Estonian civil cervants on the use of artificial intelligence in the public sector
author
Paciaroni, Alessandro
supervisor
Pascal Van Noordt, Colin
defence date
language