title
Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingute valitsemise põhimõtete strateegiline rakendamine kinnisvaraarenduses
Strategical implementation of environmental, social and governance principles in real estate development
author
Öpik, Iris
supervisor
defence date
language