title
Tallinna Polütehnik Nr 8 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.03.1979
language